איור ?.142?מערכת-הקבורה מספר 20 (אי1רים?:(134,130? תוכנית של "מבנה-הספסלים" (אביגד תשל"ב: ציור ?.(35?