איור ?.141? מערכת-הקבורה מספר 14 (איור ?:(138? צילום של "מבנה-הספסלים?."? (אביגד תשל"ב: ציור ?(35?