איור ?.140?מערכת-הקבורה מספר 14 (איורים ?:(135,133-129? תוכנית "מבנה-הספסלים" שמעל מערכת מספר 14 ומספר 15 (אביגד תשל"ב: ציור ?.(123?