איור ?.138?המאוזוליאום לפני מערכת-הקבורה מספר ?:11? (איורים ?:(139-138? שבר סרקופג שהיה במערכת-הקבורה,ועליו תבליט של לדה והברבור (אביגד-מזר ?,1992?עמי ?.(243?