איור ?.137?מערכת-הקבורה מספר ?:2? החצר לפני המערכת (מזר תשי"ח,עמי ?,155?תוכנית ?.(9?