א'ור?.136? מערכת-הקבורה מספר ?:23? חצר לפני המערכת (אביגד תשלי'ב,ציור ?.(56?