איור ?.135?מערכת-הקבורה מספר 14 (איורים ?;(133- 129?חתך אנכי במערכת-הקבורה,החצר,מערכת-הקבורה ו"מבנה הספסלים" מעל (אביגד תשל"ב,ציור ?.(19?