איור ?.134? מערכת-הקבורה מספר 20 (איור ?:(130? תוכנית החפירה של החצר ו"מבנה הספסלים" שמעליה. (אביגד תשל"ב,ציור ?(35?