איור ?.132? מערכת-הקבורה מספר 14 (איורים ?:(131,129? שחזור (בקו מרוסק) של "מבנה-הספסלים" שמעליה (אביגד תשל"ב,ציור ?.(24?