איור ?.131?תוכנית של מערכת-הקבורה מספר 14 (אביגד תשט"ז,עמי ?,94?ציור ?.(8?