איור ?.130?מערכת-קבורה מספר ?:20? בכניסה למערכת בנויה חזית-קשתות עם שלושה פתחים שבהם דלתות סובבות על ציר מרכזי עם דלת כפולת דפים והצדד"ם עם דלתות במידת הכניסות למערות-הקבורה המשפחתיות (אביגד תשל"ב: לוח לוח ?.(2,xxx1?