איור ?.129?מערכת-קבורה מספר ?:14? הדלת הראשית בפתח רוזית הקשתות,בנו"ה עם מזוזות ומשקוף ושני דפי דלת שכל ארוד מהם סובב על ציר (אביגד תשל"ב: ?.(2,xvmni7?