איור ?.128? מערכת-קבורה מספר 13 (איורים ?:(135- 134? פתחי מערכות-קבורה חצובים עם דלתות סובבות על ציר. (אביגד תשל"ב: ?(ixn^?