איור ?.127? מערכת-קבורה מספר ?:13? מבט מדרום בחצר משותפת (איור ?:(126? פתחי מערכות-קבורה לפנים ובצד בשתי קומות ולכולן חצובים פתחים עם דלתות סובבות על ציר. (אביגד תשל"ב: לוח ?(V11?