איור ?.126?מערכת-קבורה מספר ?:13? מערכות-קבורה חצובות ממערות-קבורה משפחתיות שנחצבו בדופנות חצר משותפת,ולכל אחת מהן פתח חצוב ננעל בדלת סובבת על ציר (אביגד תשל"ב: עמי ?,25?ציור ?.(12?