איור ?.125? מערכת-קבורה ?:31? חציבת שתי מערות-קבורה משפחתיות אחת אחרי השנייה עם פתח ננעל בדלת נפרדת לכל אחת מהן. (אביגד תשל'יב: עמי ?,91?ציור ?.(57?