איור ?.124? מערכת-קבורה ?:21? הוספת קבורות בציד 1 החצר החצובה שבקדמת לוערת-הקבורה המשפחתית. (אביגדתשל"ב:עמ?,85'?ציור?(52?