איור ?.123? תוכנית מערת-קבורה מימי בית-הורדוס (מזר תשי"וו: עמי ?,30?ציור ה?.(?