מבני-הקבורה והזיכרון בבית-שערים

מבני-הקבורה והזיכרון בבית-שערים בחפירות הארכיאולוגיות שנערכו בבתי-העלמין שבצד היישוב בית-שערים , נחשפו שרידי קבורה-יהודית שנמשכה כ400- שנים . נושא הקבורה מיוצג במתקני-הקבורה עצמם , במבני-זיכרון , במבנים להתוועדות ציבורית ובטכסי-קבורה , הספד ובימי-זיכרון . לכל אחד מסוגי מבנים אלה היה תפקיד שונה , ולכן הוא נבנה בצורה שונה , אך הם כולם מכונים כאן "מתקני-קבורה , " בעוד שסוגיהם השונים מכונים כאן " מערות-קבורה '' , '' מערכות-קבורה " , " מבני-זיכרון " , " חצרות" ו '' מבני-ספסלים" או " מבני-התוועדות . " בתי-העלמין שנחשפו ממערב ומדרום לגבעת בית-שערים , הם של תושבי היישוב עצמו ושל קבורה-ציבורית של יהודים שהובאו לבית-שערים ממקומות שונים בארץ-ישראל ומארצות אחרות . הכנת מקומות הקבורה והקבורה עצמה , וטכסי ההספד וטכסי הזיכרון שנערכו בהם , נעשו על ידי תושבי בית-שערים ( פוצ'טר לעיל ; ספראי לעיל ; גד להלן . ( האדריכלות והעיטורים האדריכלים של מתקני הקבורה בבתי-העלמין של בית-שערים , אומנם שונים בפרטים מסוימים מאלה שבבתי-העלמין בירושלים ( אביגד 1956 ב : ; 348-320 קלונר תש '' ם , ( אולם מקורם בקבורה שהייתה ...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד