איור ?.119?פרגמנט עם עיטור אנתמיון (גוש א) מהאנטבלטורה של המאוזוליאום ?")?ותם טפר?.(?