איור ?.117? פתמנס מקשת החזית של המאוזוליאום ליד מערכת-הקבורה מספר ?;11? ארכיסרב וחלק מהאפריז (באדיבות רשות העתיקות) איור ?.118? פרגמנט שני מקשת החזית של המאוזוליאום: ארכיסרב וחלק מהאפריז. (באדיבות רשות העתיקות)