א'ור?.11 6?פרט מהקשת המערבית בחזית מערכת-הקבורה מספר 20 (יהודית סורנה"ם?.(?