איור ?.114?פרגמנס של כרכוב של ארון-קודש מבית-הכנסת (באדיבות רשות העתיקות?.(?