איור ?.113?שבר משקוף ?(?)? בשימוש משני,שנמצא מצפון לבית-הכנסת (יותם ספר?.(?