איור ?.112?פרגמנט פינתי של אומנה מצד שני (יותם טפר?.(?