איור ?.111?פרגמנט פינתי של אומנה עם בסיס אטי,שנמצא בשטח בית-הכנסת (יותם טפר?.(?