איור ?.110?פרגמנט של פדסטל עם בסיס אטי,שנמצא בשטח בית-הכנסת (יותם טפר?.(?