איור ?.109?פרגמנט של עמוד,שנמצא בשטח בית-הכנסת (יוחס טפר?.(?