איור ?.108?פריט מעוטר (זיז) משטח בית-הכנסת (יותם טפר?.(?