איור ?.107?פריס מעוטר (זיז?(?-? שנמצא בשטח בית-הכנסת (יותם טפר?.(?