איור ?.106?פריט מעוטר בעלי אקנתוס.מבט אל הפינה (יותם טפר?.(?