איור ?.105?פריט מעוטר בעלי אקנתוס שנמצא בשטח בית-הכנסת (יותם טפר?.(?