איור ?.104? כותרת יונית קטנה ד,שנמצאת בשטח בית-הכנסת?).?יותם טפר?.(?