אי1ר ?.103?כותרת יונית ג,שנמצאת בשטח בית-הכנסת.מבט מהצד (יותם טפר?.(?