איור ?.101?כותרת יונית ב,שנמצאת בשטח בית-הכנסת.מבט מהחזית (יותם טפר?.(?