איור ?.98? כותרת יונית א,שנמצאת בשטח בית-הכנסת. מבט מהצד (יותם טפר?.(?