איור ?.96? כותרת קורינתית ה,שחוקה,שנמצאת בשטח בית-הכנסת (יותם טפר?.(?