איור ?.95? כותרת קור'נת'ת ד, שנמצאת בשטח בית-הכנסת (יותם טפר?.(?