איור ?.94?כותרת קורינתית ג,פגומה,שנמצאת בשטרו בית-הכנסת (יותם טפר?.(?