איור ?.93?כותרת קורינתית ב (איור ?,(88?עם תבליט של ראש שור (יותם טפר?.(?