איור ?.92?פרס מהכותרת הקורינתית א (איורים ?,(91-88,26-25?עם תבליט של ראש אריה (יותם טפר?.(?