איור ?.91?הצד השלישי של הכותרת הקורינתית א (איור ?(88? (יותם טפר?.(?