איור ?.90?הצד השני של הכותרת הקורינתית א (איור ?(88? (יותם טפר?.(?