איור ?.89?כותרת קורינתית א על הקיר המערבי של בית-הכנסת (יותם ספר?.(?