איור ?.87?פדסטל עם בסיס אומנה ?(?)? שנמצא בשטח בית-הכנסת (יותם טפר?.(?