איור ?.86? פדסטל עם בסיס עמוד שנמצא מצפון לבית-הכנסת (יותם טפר?.(?