איור ?.85? פז־ססל עם בסיס שנמצא מצפון לבית-הכנסת (יותם ספר?.(?