איור ?.84?פז־ססל עם ט/ר/ס תחתון על בסיס אסי שנמצא מצפון לבית-הכנסת (יותם ספר?.(?