איור ?.82?אבן-זיז או פרגמנט מכרכוב שנמצא כשטח בית-הכנסת (יותם ספר?.(?