אדריכלות ועיטור אדריכלי בבית-שערים - יהודית טורנהים

אדריכלות ועיטור אדריכלי בבית-שערים יהודית טורנהים במהלך החפירות הראשונות של בית-שעריס נמצאו שרידי בניינים , חורבות בית-הכנסת ופריטים אדריכלים רבים , שהחופרים התכוונו לפרסם בנפרד ( מזר , 27-22 : 1957 הערה . ( 4 רוב הפריטים שנמצאו בשטח לא השתמרו , ושרדו רק צילומים של פריטים מועטים שמקורם אינו ברור , ופריטים אדריכליים ליד שטח בית-הכנסת . למרות המספר המצומצם של איברים אדריכלים מחפירות בית-שערים , המוכרים מפרסומים הסמוכים לתקופת החפירה , ניתן לעמוד על מגוון הצורות והדגמים המופיעים על הפריטים השונים . אנסה לבדוק ולנתח ממצאים אלו , כדי לעמוד על אופי המבנים ועיטורם , על מקורות , השפעות , ההקשר התרבותי והאומנותי שבו נוצרו , וכן לעקוב אחר עיצוב האורנמנטיקה בבית-שערים ומקומה בעיטור אדריכלי בארץ-ישראל בשלהי התקופה הרומית ובראשית התקופה הביזאנטית . מבני בית-שערים היו בנויים מאבן גיר מקומית , מאיכות מעולה , שאיפשרה עבודה קפדנית ומדויקת , כפי שאכן נראה באחדים מן הפיגמנטים . בקירות בניין ב , המתוארך לסוף המאה השנייה וראשית המאה השלישית לספירה , ניתן לראות בנייה יבשה באבני גזית גדולות בעלות זיזים חלקים...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד